ถุงมือหนังพียู ยาว

Availability : In stock
350.00฿

หน้าเฟอร์หลังเทียม ยาว 12 นิ้ว ป้องกันมือจากน้ำมัน ใช้ในไลน์ผลิตงานอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ไม่โดนสะเก็ดไฟ

ต่ำกว่า 10 โหล
ราคาโหลละ
ตั้งแต่ 10-50 โหล
ราคาโหลละ
ตั้งแต่ 51-100 โหล
ราคาโหลละ
มากกว่า 100 โหล
350.00 320.00 310.00 โทรสอบถาม
ราคาพิเศษ
Compare