• ที่อยู่ : 145 ซอยประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทร : 081-867-4589

  • อีเมล์ : chanya_sm@hotmail.com

Cart

Showing all 9 results

ถุงมือหนังท้องขาวยาว

480.00 ฿
ถุงมือหนังท้องขาว ยาว 12-13 นิ้ว หน้าหนังท้อง-หลังหนังท้อง ใช้ในงานเชื่อมป้องกันความร้อน สะเก็ดไฟ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่า 100 โหล 480....

ถุงมือหนังท้องขาวสั้น

420.00 ฿
ถุงมือหนังท้องขาวสั้น ยาว 10 นิ้ว หน้าหนังท้อง-หลังหนังท้อง ใช้ในงานเชื่อมป้องกันความร้อน สะเก็ดไฟ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่า 100 โหล 420...

ถุงมือหนังพียู ยาว

350.00 ฿
หน้าเฟอร์หลังเทียม ยาว 12 นิ้ว ป้องกันมือจากน้ำมัน ใช้ในไลน์ผลิตงานอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ไม่โดนสะเก็ดไฟ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่า 100 โหล 3...

ถุงมือหนังพียู สั้น

310.00 ฿
หน้าเฟอร์หลังเทียม ยาว 10 นิ้ว ป้องกันมือจากน้ำมัน ใช้ในไลน์ผลิตงานอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ไม่โดนสะเก็ดไฟ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่า 100 โหล 3...

ถุงมือหนังรับทุเรียนสั้น

700.00 ฿
ถุงมือหนัง ยาว 10 นิ้ว ฝ่ามือหน้าเฟอร์ หลังเฟอร์ ปะฝ่ามือ หลังมือเพิ่ม บุเพิ่มความหนาพิเศษกลางฝ่ามือเพื่อป้องกันการบาด ใช้ในงานพิเศษเช่นการรับ-ส่งทุเรียนหรืองานอื่นที่ต้องการความหนาพิเศษกลางฝ่ามือ ต่ำ...

ถุงมือหนังสลับเฟอร์ ขอบหนังท้อง ยาว

480.00 ฿
ถุงมือหนัง 12 นิ้ว ฝ่ามือหน้าเฟอร์ หลังและขอบหนังท้อง ใช้ป้องกันมือในไลน์ผลิตอุตสาหกรรมหนักทั่วไป, เหล็ก, ยานยนต์ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากก...

ถุงมือหนังสลับเฟอร์ ขอบหนังท้อง สั้น

420.00 ฿
ถุงมือหนัง 10 นิ้ว ฝ่ามือหน้าเฟอร์ หลังและขอบหนังท้อง ใช้ป้องกันมือในไลน์ผลิตอุตสาหกรรมหนักทั่วไป, เหล็ก, ยานยนต์ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากก...

ถุงมือหนังเฟอร์ ขอบหนังท้อง ยาว

490.00 ฿
ถุงมือหนัง ยาว 12 นิ้ว ฝ่ามือหน้าเฟอร์ หลังเฟอร์ ขอบหนังท้อง ป้องกันน้ำมัน, ความร้อน, กันบาด ทั้งหน้าและหลังมือ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่...

ถุงมือหนังเฟอร์ ขอบหนังท้อง สั้น

430.00 ฿
ถุงมือหนัง ยาว 10 นิ้ว ฝ่ามือหน้าเฟอร์ หลังเฟอร์ ขอบหนังท้อง ป้องกันน้ำมัน, ความร้อน, กันบาด ทั้งหน้าและหลังมือ ต่ำกว่า 10 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 10-50 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 51-100 โหล ราคาโหลละ มากกว่...

Contact

LINE Contact


Map