• ที่อยู่ : 145 ซอยประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทร : 081-867-4589

  • อีเมล์ : chanya_sm@hotmail.com

Cart

Showing all 9 results

ถุงมือผ้าทอ 3.5 ขีด

35.00 ฿
ถุงมือผ้า 3.5 ขีด แบบบาง ใช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน ,เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา, ขนาดเหมาะสำหรับมือผู้หญิง *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ร...

ถุงมือผ้าทอ 4 ขีด

37.00 ฿
ถุงมือผ้า 4-5 ขีด แบบบาง ใช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน ,เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 501-800 โห...

ถุงมือผ้าทอ 4 ขีดลาย

37.00 ฿
ถุงมือผ้า 4-5 ขีด แบบบาง ใช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน, เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 501-800 โห...

ถุงมือผ้าทอ 5 ขีด

41.00 ฿
ถุงมือผ้า 4-5 ขีด แบบหนา ใช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน ,เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 501-800 โห...

ถุงมือผ้าทอ 5 ขีดลาย

41.00 ฿
ถุงมือผ้า 4-5 ขีด แบบหนาใ ช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน ,เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 501-800 โห...

ถุงมือผ้าทอ 5 ขีดเทา

41.00 ฿
ถุงมือผ้า 4-5 ขีด แบบหนา ใช้สำหรับงานทั่วไปในครัวเรือน ,เกษตร, อู่ซ่อมรถ หรืออุตสาหกรรมเบา สีเข้ม ไม่ดูเลอะง่าย *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหล...

ถุงมือผ้าทอ 6 ขีด

48.00 ฿
ถุงมือผ้า 6 ขีด แบบหนา ใช้สำหรับงานที่ต้องการการป้องกันมือจากงานอุตสาหกรรมในไลน์ผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต์, กระจก หรืออุตสาหกรรมหนักอื่นๆ *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้ง...

ถุงมือผ้าทอ 6 ขีดเทา

48.00 ฿
ถุงมือผ้า 6 ขีด แบบหนา ใช้สำหรับงานที่ต้องการการป้องกันมือจากงานอุตสาหกรรมในไลน์ผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต์, กระจก หรืออุตสาหกรรมหนักอื่นๆ สีเข้ม ไม่ดูเลอะง่าย *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 1...

ถุงมือผ้าทอ 7 ขีด

54.00 ฿
ถุงมือผ้า 7 ขีด แบบหนา ใช้ป้องกันความร้อน, ของมีคมบาดในระดับต้น ในไลน์อุตสาหกรรมหนักต่างๆ *** มีสีขอบถุงมือให้เลือกหลายสี ** ต่ำกว่า 100 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 100-500 โหล ราคาโหลละ ตั้งแต่ 501-800 โหล...

Contact

LINE Contact


Map