เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศิริชัยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท ศิริชัยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2537 โดยเป็นผู้ผลิตถุงมือด้ายทอ, ถุงมือหนังแท้-เทียม, เอี๊ยม, ปลอกแขน-ขาหนัง รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับใช้ในไลน์ผลิตอุตสาหกรรมหนักทั่วไปเราก็มีบริการจำหน่าย ปัจจุบันเราผลิตป้อนในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยานต์ รวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติก แก้ว และกระจก เป็นต้น

ด้วยคำนึงถึงการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพสินค้า การยืดหยุ่นในการผลิตที่สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า และการบริการที่ตรงเวลารวมถึงราคายุติธรรมเหล่านี้ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

บริษัทฯ มีการทำคู่มือคุณภาพ และกระบวนการเอกสารตามหลักการรับรองคุณภาพ  เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ ต้องการพัฒนาทั้งคุณภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า